SSVA werkgroep Childcare: goed van start in Ambon

De nieuwe werkgroep Childcare is voortvarend van start gegaan in Ambon. Het      gemeentebestuur van Ambon vindt dat de gezondheidszorg bij heel jonge kinderen een kwaliteitsimpuls nodig heeft en heeft deze problematiek besproken met SSVA. Het meerjarig project”, genaamd “Tumbuh kembang Anak”, werd onlangs officieel opgestart door de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar en wethouder Albert Vader. Beiden waren op werkbezoek in zusterstad Ambon, waar ze met het gemeentebestuur van Ambon gesprekken voerden op tal van terreinen.

In dit project spelen de kleine gezondheidscentra (puskesmas ) een sleutelrol.De werkgroep heeft die workshops aan 66 cursisten de vele facetten van de problematiek voor het voetlicht gebracht. De workshops vonden plaats in de puskesmas van Waihaong in het centrum van de stad Ambon. Daarna werden 22 gezondheidscentra in de gemeente Ambon bezocht, waarbij gesprekken werden gevoerd met de medewerkers van de centra. De samenwerking tussen Vlissingen en Ambon heeft een nieuwe impuls gekregen met de medewerkers van puskesmassen als speerpunt.

De SSVA werkgroep bestaat uit vijf leden met een medische, sociale of pedagogische achtergrond;

Bob Latuheru (voorzitter,pedagoog), Ben Sekewael (coordinator,contactpersoon), Judith de Fretes ( logopediste ),Mary de Lima (lerares), Maya de Visser-Tarigan (interniste), Minggus Nanlohy ( huisarts)

Hieronder een collage van de activiteiten van Werkgroep Childcare in de gemeente Ambon.

2018-04-19

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Makan voor Maluku

Makan voor Maluku 2018

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Child care

 

Het Child Care-poject “TUMBUH KEMBANG ANAK” gaat van start.

12 September 2018

 

De gemeente Ambon vindt dat de gezondheidszorg aldaarvoor pasgeboren en opgroeiende kinderen een kwaliteitsimpuls nodig heeft.  Het hoofd van de Ambonese medische dienst heeft daarom in 2014 aan de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) gevraagd om een cursus- en trainingsprogramma te ontwikkelen voor medewerkers van haar gezondheidscentra. De werkgroep Child Care binnen de SSVA heeft een meerjarig gefaseerd programma samengesteld welke in de periode van 8 t/m 26 oktober 2018 in Ambon van start gaat.

 

De aandacht zal in deze eerste fase uitgaan naar het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen door observatie- en gesprekstechnieken. Hoe kunnen ontwikkelingsachterstanden worden geconstateerd? Heeft die een somatische oorzaak? Of is er iets anders aan de hand? Wat is daarbij gezond en wat niet?  Hoe kan de aandacht van ouders/verzorgers op een gezonde ontwikkeling worden gericht? Hoe kan een gezonde ontwikkeling van het jonge kind worden gestimuleerd? Wanneer is er specialistische vervolghulp nodig?

 

Aanstaande oktober zal de aandacht uitgaan naar de taal- en spraakontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind tot 5 jaar. De ervaringen en behoeften van de betrokkenen zullen daarna voor het programmeren van de vervolgcursus- en training worden gebruikt.

 

De SSVA-werkgroep “Child Care” die in oktober in Ambon van start gaat bestaat uit 5 leden met een medische, sociale of pedagogische achtergrond:

 

Bob Latuheru                                   Werkgroep-voorzitter

 

Ben Sekewaël                                  coördinator / contactpersoon

Email:                                                   ssva-childcare@zeelandnet.nl

 

Judith de Fretes                              logopediste

 

Mary de Lima                                   onderwijzeres

 

Maya de Visser-Tarigan                               interniste

 

Minggus Nanlohy                           huisarts

 

 

 

 

 

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Impressie van het optreden van Tim Kesenian Ambon Manisé in de HZ in Vlissingen

optreden Manise 4-07-2018-8066 optreden Manise 4-07-2018-8063 optreden Manise 4-07-2018-8034 optreden Manise 4-07-2018-8027 optreden Manise 4-07-2018-8022 optreden Manise 4-07-2018-8013 optreden Manise 4-07-2018-7995 optreden Manise 4-07-2018-7988 optreden Manise 4-07-2018-7982 optreden Manise 4-07-2018-7951 optreden Manise 4-07-2018-7946

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Persbericht Ambon Manis e

persbericht brfpap Ambon Man. e ._pdf

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Een avond met muziek,dans en zang

Flyer in JPG

    

Kaartverkoop “Ambon Manis e”

Voor de kaartverkoop van deze avondvullende activiteit op 4 juli in het atrium van Hogeschool Zeeland (Vlissingen) met bekende musici en dansers uit Ambon :

* de Primera winkels in Vlissingen, Oost-Souburg,Middelburg en Goes

* Via SSVA : ( 1 kaartjes = 10 euro)

 Stort het bedrag op de rekening van Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon : NL17 Rabo 0385 3955 90 ovv Ambon manis e

Op 4 juli liggen de kaartjes voor u klaar aan de kassa.

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Westerling Project

WESTERLING-EFLYER-VLISSINGENWesterling Project juni 2018 Programma 3 tot 8 juni

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Samenwerking HZ(Vlissingen) – Pattimura Universiteit( Ambon)

Samenwerking HZ (Vlissingen) – Pattimura Universiteit (Ambon)
Vrijdag 13 april werd er een samenwerkingsovereenkomst (MoU) getekend tussen Hogeschool Zeeland (University of Applied Sciences) in Vlissingen en de Pattimura Universiteit (Unpatti) in Ambon.
De ondertekening werd gedaan door Prof. Dr. Marthinus Saptenno (Unpatti) en John Dane MsC en lid van College van Bestuur van de Hogeschool. De bedoeling is dat beide onderwijsinstituten op diverse terreinen gaan samenwerken. De ondertekening geschiedde in aanwezigheid van loco-burgemeester Albert Vader en SSVA voorzitter Bob Latuheru.
De universiteit van Ambon was hier met 14 personen van verschillende faculteiten en decanen op bezoek. Naast Vlissingen werd er ook een bezoek gebracht aan de Twentse universiteit en werd er eveneens een contract voor samenwerking met de universiteit van Luik(Belgie) getekend
Ondertekening MOU

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

SSVA operatieteam Plastische Chirurgie weer naar Ambon

SSVA operatieteam Plastische Chirurgie weer naar Ambon

Van 5 tot 16 maart a.s. opereert het SSVA operatieteam Plastische Chirurgie weer in het RSU dr. Haulussy ziekenhuis in Ambon. De coördinatoren gaan een aantal dagen eerder om voorbereidingen te treffen in het ziekenhuis. Naast de operaties zullen er weer colleges en workshops gegeven worden voor studenten en het personeel van het ziekenhuis.

Hebt u familie of kennissen in Ambon die in aanmerking zouden kunnen komen voor een operatie? Laat ze zich melden in het dr. Haulussy ziekenhuis in Ambon. Na een grondige screening door het team hoort uw familie of er geopereerd dient te worden.

De samenstelling van het operatieteam is als volgt :

Rob Boddaert                                 Algemene coördinator

Tim Notenboom                             Medisch coördinator

Katia van den Wey                         Plastisch chirurg

Jaques van der Meulen                 Plastisch chirurg

Steve Coppens                                 Anaesthesioloog

Tine Honix                                       Anaesthesioloog

Monique van der Weel                  Ass. OK plastisch chirurgie

Marlieke van Hecke                       Ass. OK plastisch chirurgie

Marije Verdonk                               Ass. OK plastisch chirurgie

Sandra IJsebaart                            Ass. OK anesthesie

Marianne Boerjan                          Ass. OK anesthesie

Maxime Lefeber                             Physician assistent

Marita Kawarnidi                           Algemene hulp

 

 

 

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld

Oogoperatie is een vorm van armoedebestrijding

MARINJO1MARINJO2

Geplaatst in Ondefinieerbaar | Reageren uitgeschakeld