Child care

 

Het Child Care-poject “TUMBUH KEMBANG ANAK” gaat van start.

12 September 2018

 

De gemeente Ambon vindt dat de gezondheidszorg aldaarvoor pasgeboren en opgroeiende kinderen een kwaliteitsimpuls nodig heeft.  Het hoofd van de Ambonese medische dienst heeft daarom in 2014 aan de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) gevraagd om een cursus- en trainingsprogramma te ontwikkelen voor medewerkers van haar gezondheidscentra. De werkgroep Child Care binnen de SSVA heeft een meerjarig gefaseerd programma samengesteld welke in de periode van 8 t/m 26 oktober 2018 in Ambon van start gaat.

 

De aandacht zal in deze eerste fase uitgaan naar het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen door observatie- en gesprekstechnieken. Hoe kunnen ontwikkelingsachterstanden worden geconstateerd? Heeft die een somatische oorzaak? Of is er iets anders aan de hand? Wat is daarbij gezond en wat niet?  Hoe kan de aandacht van ouders/verzorgers op een gezonde ontwikkeling worden gericht? Hoe kan een gezonde ontwikkeling van het jonge kind worden gestimuleerd? Wanneer is er specialistische vervolghulp nodig?

 

Aanstaande oktober zal de aandacht uitgaan naar de taal- en spraakontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind tot 5 jaar. De ervaringen en behoeften van de betrokkenen zullen daarna voor het programmeren van de vervolgcursus- en training worden gebruikt.

 

De SSVA-werkgroep “Child Care” die in oktober in Ambon van start gaat bestaat uit 5 leden met een medische, sociale of pedagogische achtergrond:

 

Bob Latuheru                                   Werkgroep-voorzitter

 

Ben Sekewaël                                  coördinator / contactpersoon

Email:                                                   ssva-childcare@zeelandnet.nl

 

Judith de Fretes                              logopediste

 

Mary de Lima                                   onderwijzeres

 

Maya de Visser-Tarigan                               interniste

 

Minggus Nanlohy                           huisarts

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Ondefinieerbaar. Bookmark de permalink.