Aandacht voor de slachtoffers van de Japanse bezetting

                                 Aandacht voor de slachtoffers van de Japanse bezetting
Op 6 juni j.l. hield de Molukse historicus Ron Habiboe een inleiding in Mae Uku over de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indié. Een ondergesneeuwd facet in de geschiedenis. Habiboe vertelde over de brute houding van de Japanners tegenover de Molukse burgerbevolking en de KNIL militairen. En….het verzet van Molukkers tegen die Japanse houding. Ook kreeg de rol die Molukse studenten in Nederland speelden in het verzet tegen de Duitse bezetting in zijn verhaal de aandacht.
Gemeente Vlissingen organiseert voor de eerste keer een Indië herdenking en geeft de Molukse gemeenschap een plaats in de herdenking.
Bob Latuheru, voorzitter van Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon, zal op deze herdenking een inleiding houden en de Tifa groep van Mae Uku krijgt ook een plaats bij deze herdenking.
De herdenking vindt plaats op 15 augustus a.s. op de begraafplaats in Vlissingen en begint om 19.30 uur.

Het volledige program vindt u op de achterkant van deze circulaire.

U bent van harte welkom op deze herdenking.

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon