Doneren

Word sponsor, geef éénmalig

Dhr.Mevr.

Ik ga ermee akkoord dat dit bedrag maandelijks tot schriftelijke wederopzegging, automatisch van mijn rekening wordt afgeschreven.

Word donateur, geef periodiek

Als u donateur wordt van SSVA betaalt u per periode een door uzelf gekozen bedrag, bijvoorbeeld per maand of per jaar. Met dit geld helpt u onze projecten te steunen. U ontvangt onze nieuwsbrief ‘Jembatan’. Jembatan houdt U minstens eenmaal per jaar op de hoogte van de voortgang en resultaten van de lopende en nieuwe projecten.

Word nu donateur en meldt u aan via één van onderstaande aanmeldingsformulieren:
Aanmeldingsformulier particulier
Aanmeldingsformulier bedrijf

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt U zenden naar:

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon
p/a Oude Vlissingseweg 52
4336 AE Middelburg

 

Belastingen

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Deze zogenaamde ANBIstatus voorziet in gunstige voorwaarden ten aanzien van schenken en erven.

Ons fiscaalnummer: 8101.59.442.

Voor meer details dient U de site van de belastingdienst te raadplegen.