Een grote schenking

Een grote schenking van Bausch + Lomb aan Klinik Mata A-V in Ambon

Op maandagochtend 12 juni 2017 zijn pak weg 10 mensen bezig met sorteren van lenzen, die gebruikt worden voor de cataract operaties in Ambon.. Twee pallets met plus minus 6 duizend lenzen zijn bezorgd bij het gebouw van Stichting Mae Uku in Oost Souburg.

Bausch+Lomb, een internationaal bedrijf voor surgical products, verspreid over de hele wereld,is op de hoogte van het bestaan en het werk van de A-V kliniek in Ambon.

De heer Dirk de Keizer, medewerker van Bausch+Lomb, heeft al eerder schenkingen geregeld voor de Klinik Mata. De Charity afdeling van deze multinational, heeft van tijd tot tijd oogheelkundig materiaal over, die aan goede doelen geschonken worden.

Per lens kost het hier in Europa 60 a 70 euro. In Indonesië zal het ongeveer de helft kosten Reken uit uw winst….

Omdat het om een grote hoeveelheid gaat, zal een deel van de lenzen naar de projecten van Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) gaan. SLAH zendt oogartsen uit om in ontwikkelingsgebieden oogoperaties te verrichten.

Wij zijn Bausch+Lomb zeer dankbaar, want Klinik Mata A-V in Ambon kan een poos vooruit wat toepassing van lenzen betreft.

Bob L.