Oktober: een drukke maand voor SSVA

Oktober : een drukke maand voor SSVA
De maand oktober is voor SSVA een hele drukke maand met heel veel voorbereidingen voor de activiteiten in Ambon.
De werkgroep Hygiëne vertrekt op 28 september naar Ambon voor de officiële start van het project in de stad Ambon. Op verzoek van de gemeente Ambon gaat de werkgroep samen met beleidsmakers en de mensen op de werkvloer werken aan de upgrading van de hygiëne in de puskesmassen (gezondheidscentra) van de gemeente. Kotamadya Ambon telt 22 van die centra. Ook het oogziekenhuis “Ambon-Vlissingen” wordt in dit project betrokken. Een van de deelnemers van het project is het schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg uit Vlissingen. Drie mensen van de werkvloer en een manager gespecialiseerd in hygiëne in zorginstellingen gaan mee. De werkgroep verblijft drie weken, de projectperiode beslaat drie jaar. Het schoonmaakbedrijf financiert ook het project.

Begin oktober vertrekt SSVA werkgroep Childcare. Voor het tweede jaar gaat de groep vervolg geven aan de plannen van vorig jaar. De focus ligt op het vroeg onderkennen van zeer jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden. De puskesmassen spelen hierbij een cruciale rol.

Samen met werkgroep Childcare gaat het operatieteam Urologie opereren in Ambon. De operaties zullen wederom plaatsvinden in ziekenhuis dr. Haulussy, even buiten het centrum van de stad Ambon. Ook de cardiologie zal een prominente plaats in deze medische projecten innemen, waarbij ondermeer workshops zullen worden gegeven over de toepassing en werking van AED’s bij het reanimeren.

Onlangs heeft de centrale overheid in Jakarta medegedeeld dat zij de stedenband Vlissingen-Ambon van groot belang vindt. Burgemeester Louhenapessy van Ambon heeft zich enorm ingespannen hiervoor. Met twee ministeries heeft hij gesprekken gevoerd en met een getekende verklaring als gevolg. Hiermee hoopt SSVA dat de organisatorische kant van haar projecten soepeler gaat verlopen.