Educatie

Als stichting willen wij niet alleen noodhulp bieden maar ook hulp die leidt tot bestendige verbetering van de omstandigheden op Ambon. Educatie is een vorm van hulp die daaraan bijdraagt.

Een eerste aandachtsgebied is de mileu-educatie aan jonge kinderen geweest. U kunt daarover meer informatie vinden op onze site. Nu is er vraag om een dergelijk project op te zetten voor vervolgonderwijs.

Daarnaast is er behoefte aan educatie/training op het gebied van hygiëne in ziekenhuizen en gezondheidscentra, op het gebied van hospitality/toerisme en de Engelse en Nederlandse taal.