Milieu educatie

Documentaire ‘Ambon Groen en Schoon’ over het project MilieuEducatie op Ambon

Deze documentaire is een samenvattend verslag van het 3-jarige project van het team MilieuEducatie Vlissingen-Ambon. Hij is achteraf samengesteld uit bestaande opnamen, wat een verklaring geeft voor gebreken in de filmkwaliteit, maar het gaat om het verhaal dat wij er mee willen uitdragen.

Het concept is universeel en wereldwijd toepasbaar. Men staat dan ook vrij hem verder te verspreiden. Hopelijk worden velen er door geïnspireerd.

Inhoud

Op verzoek van de burgemeester van Ambon is in 2010 door het team MilieuEducatie Vlissingen-Ambon gestart met een intensief programma voor de 200 basisscholen aldaar. Er werd door gemeente Ambon een verordening uitgevaardigd dat hiervoor één uur per week langer lesgegeven moest worden. Het project werd in 2011 en in 2012 uitgebreid met meer lesmateriaal, meer trainingen voor de leerkrachten en ook met activiteiten voor burgers. Scholen werden gestimuleerd om Green School te worden. Tijdens de succesvolle EcoExpo in november 2012 werden de eerste 3 awards hiervoor uitgereikt. Ambon is hiermee de eerste gemeente in Indonesië en wellicht ook ter wereld, met deze basis voor milieueducatie en het Green School concept.

Het project kon tot stand komen dankzij  samenwerking met de gemeenten Vlissingen en Ambon, SSVA en MICMEC Walcheren, en met financiële steun van VNG, HIVOS, Provincie Zeeland en SSVA. De uitvoering was op vrijwillige basis.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met ondergetekenden.

 

Els van den Kerkhof     elsvdk@online.nl

Ada Lilipaly                     adadevoogt@hotmail.com

Mary de Lima                 lds@zeelandnet.nl