Ondernemen

Duurzame verbetering van de leefomstandigheden op Ambon kan niet zonder de inzet van lokale ondernemers. Sinds 1,5 jaar is SSVA bezig om te inventariseren welke economische aandachtsgebieden er zijn op Ambon.