De organisatie

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) is in 2001 opgericht.

De stichting wordt gedragen door tal van vrijwilligers. Zij werken aan projecten en organiseren evenementen en activiteiten. Vele vrijwilligers hebben banden met de Molukken. Zij zijn in Nederland opgegroeid en kennen de taal en cultuur van de Molukken als geen ander.

Het bestuur bestaat uit zeven personen. Zij probeert de levensomstandigheden van de arme mensen op Ambon te verbeteren. Met name op het gebied van gezondheidszorg en milieueducatie zijn al diverse projecten met succes uitgevoerd.

Voor de toekomst wil ze bestaande projecten voortzetten en nieuwe projecten in gang zetten. Daarnaast stimuleert ze bedrijven te ondernemen in dit nog achtergebleven gebied van Indonesie. Hierbij kan zij uitstekend als intermediair optreden.

Op Ambon werken we samen met het echtpaar Reza en Hillary Syaranamual. Reza is Ambonees en Hillary een Britse, die de lokale taal uitstekend spreekt. Zij vormt een onmisbare schakel om het werk vanuit het verre Nederland goed te kunnen doen.

SSVA kan haar werk niet doen zonder financiele steun. Zij is/wordt ondersteund door de gemeente Vlissingen, serviceclubs, sponsoren, particulieren, …

Over ons

Basisgegevens

Contactgegevens

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA)

Secretariaat : Njonkie Pattinama, 06 27869267,  npattinama@gmail.com

Kvk-nummer  

SSVA staat ingeschreven bij de Kvk Middelburg onder dossiernummer 22048947.

ANBI

SSVA is door de Inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); dit houdt onder meer in dat donateurs hun giften aan SSVA mogen aftrekken bij de aangifte van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bankgegevens   IBAN:  NL17 Rabo 0385395590

RSIN  nummer: 810.159.442

Website www.vlissingen-ambon.nl

Facebook   stichting samenwerking vlissingen ambon

Bestuur

Nico Lopulissa (voorzitter)                         nlopulissa@gmail.com

Njonkie Pattinama (secretaris)                  npattinama@gmail.com

Agus Latuheru (penningmeester)            amlatuheru@zeelandnet.nl

Bob Latuheru                                               bob.latuheru@gmail.com

Rob Boddaert                                               inrobodd@zeelandnet.nl

Judith de Fretes                                           jwrdefretes@zeelandnet.nl

Joyce  Gaspersz                                            Joyce.gaspersz68@gmail.com 

 

 

vrijwilligers

Zowel het bestuur van SSVA als alle leden van de verschillende projectgroepen zijn vrijwilligers. Bovendien kan de stichting ook rekenen op een grote groep sympathisanten die tijdens evenementen belangeloos hand- en spandiensten verrichten

 

Comité van aanbeveling

Dhr. J.C. van der Doef, oud-burgemeester van Vlissingen

Drs. W.J.A.Dijkstra, oud- burgemeester van Sittard-Geleen en oud- waarnemend burgemeester van Vlissingen

Mevr. L.C. Poppe – de Looff, oud-burgemeester van Zundert en oud-wethouder van Vlissingen

Prof. J.K. Izeboud, Emeritus hoogleraar Bedrijfseconomie, voormalig bestuurder/toezichthouder bij o.m. Triodos, Stichting Doen, Hivos, Oxfam Novib, Care en SNV

Drs. B.J. de Reu, oud-Gedeputeerde Provincie Zeeland, voormalig directeur RPCZ