Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

De stichting werkt met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen gedeclareerd worden bij de stichting. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd. De te maken onkosten moeten wel vooraf geaccordeerd zijn door het bestuur.