Ons doel

De SSVA werkt binnen het kader van de Stedenband Vlissingen-Ambon en is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten.

visie


SSVA streeft naar een menswaardige samenleving op de Molukken, waarbij de toegang tot de basisvoorzieningen fundamenteel is. Met name de toegang tot basisgezondheidszorg van goede kwaliteit voor iedereen is een fundamenteel onderdeel van sociale bescherming, iedereen heeft recht op een goede gezondheid. Een goede gezondheid wordt te allen tijde bepaald door sociale, economische en politieke factoren. Een goede, stabiele economische ontwikkeling en goed onderwijs zijn voorwaarden voor een menswaardige samenleving.


missie

 
De SSVA biedt o.a. ondersteuning op specifieke gebieden van de gezondheidszorg. De medische projecten urologie en plastische chirurgie worden in samenwerking met de lokale autoriteiten en ziekenhuizen gepland en uitgevoerd. Naast de gratis operatieve ingrepen worden door de Nederlandse artsen colleges gegeven op de universiteit en door de verpleegkundigen trainingen gegeven aan het ziekenhuispersoneel.  Verder wordt het oogziekenhuis Ambon-Vlissingen ondersteund op het terrein van capaciteitsontwikkeling.
Omdat kwalitatief goed onderwijs essentieel is voor ontwikkeling, brengt de SSVA onderwijsinstellingen in Ambon en Vlissingen met elkaar in contact.
Om de economische ontwikkeling een impuls te geven worden In samenwerking met andere organisaties handelsmissies georganiseerd, zodat ook bedrijven van hier en daar met elkaar in contact kunnen komen.

 
Kernwaarden


Vanuit onze visie en missie hebben we kernwaarden (gemeenschappelijke vertrekpunten) geformuleerd en bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog :
•    Compassie met de lokale bevolking
•    Onze relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, wederzijds respect en solidariteit
•    SSVA medewerkers zijn op de hoogte van culturele factoren die van invloed (kunnen) zijn op het werk en betrekken die kennis bij hun handelen
•    De medewerkers van SSVA stellen zich collegiaal naar elkaar op