Ons doel

De SSVA werkt binnen het kader van de Stedenband Vlissingen-Ambon en is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse projecten.

De Stichting heeft zich ten doel gesteld:

 • Het mede ontwikkelen,  ondersteunen en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de gemeente Ambon.
 • Het organiseren van uitwisselingen en contacten tussen Vlissingen en Ambon om te komen tot gezamenlijke projecten, die haalbaar zijn.
 • Het creëren en uitbreiden van draagvlak voor de relatie Vlissingen-Ambon.

Wat doet SSVA?

Overdracht van  kennis en ervaring vormt de basis van de samenwerking. Investeren in mensen, die in de toekomst het werk zelf moeten kunnen doen. Zelfredzaamheid, dat is het uitgangspunt. Er worden projecten uitgevoerd op de volgende gebieden:

 • Gezondheidszorg
  Diverse Medische OperatieTeams Vlissingen-Ambon (MOTVA) worden uitgezonden om gratis operaties te verrichten bij de allerarmsten. Er worden staaroperaties, urologie en plastisch chirurgische ingrepen uitgevoerd. Daarnaast is de bouw van een oogkliniek gestart.
 • Milieu
  Een team van experts werkt samen met Ambon om Milieueducatie op alle scholen in te voeren.
 • Economie
  Wij werken al vele jaren op de Molukken en hebben lokaal veel kennis en contacten opgebouwd. Hierdoor hebben wij  veel waardevolle kennis waarmee wij ondernemers kunnen helpen die willen gaan ondernemen op de Molukken.

Om de activiteiten en projecten te kunnen blijven uitvoeren en te begeleiden is geld nodig. Helaas is een groot deel van de financiële ondersteuning weggevallen vanwege het veranderend beleid bij de overheden. SSVA kan dus uw bijdrage en/of donatie goed gebruiken.