Gezondheid

Gezondheid op Ambon

Er is op Ambon onvoldoende zorg beschikbaar en mist de kwaliteit die daarin nodig is, waardoor kans op infecties en uiteindelijke antibioticum resistentie groot is. De zorg is bovendien niet voor iedereen even toegankelijk. De overheidsvoorzieningen zijn voor een groot deel wel toegankelijk en de kosten zijn daar het laagst. Privé klinieken bieden de beste zorg, maar kosten moeten daar door de cliënten zelf worden voldaan.

Als resultaat hiervan zijn veel patiënten uitgesloten van zorg. Kinderen met een hazenlip, of niet behandelde botbreuken of verwondingen komen op deze manier bovendien in een sociaal isolement. Dit geldt ook voor vrouwen die geen postnatale zorg krijgen of mensen die door staar blind worden.