SSVA werkgroep Childcare : goed van start in Ambon

De nieuwe werkgroep Childcare is voortvarend van start gegaan in Ambon. Het gemeentebestuur van Ambon vindt dat de gezondheidszorg bij heel jonge kinderen een kwaliteitsimpuls nodig heeft en heeft deze problematiek besproken met SSVA. Het meerjarig project, genaamd “Tumbuh kembang Anak”, werd onlangs officieel opgestart de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar en wethouder Albert Vader. Beiden waren op werkbezoek in zusterstad Ambon, waar ze met het gemeentebestuur van Ambon gesprekken voerden op tal van terreinen.

In dit project spelen de kleine gezondheidscentra (puskesmas) een sleutelrol. De werkgroep heeft via workshops aan 66 cursisten de vele facetten van de problematiek voor het voetlicht gebracht. De workshops vonden plaats in de puskesmas van Waihaong in het centrum van de stad Ambon. Daarna werden de 22 gezondheidscentra in de gemeente Ambon bezocht waarbij gesprekken werden gevoerd met de medewerkers van de centra. De samenwerking tussen Vlissingen en Ambon heeft een nieuwe impuls gekregen met de medewerkers van de puskesmassen als speerpunt.

De SSVA werkgroep bestaat uit vijf leden met een medische, sociale of pedagogische achtergrond.

Bob Latuheru (voorzitter, pedagoog), Ben Sekewael (coördinator, contactpersoon) Judith de Fretes (logopediste), Mary de Lima (lerares), Maya de Visser-Tarigan (interniste), Minggus Nanlohy (huisarts).