Ontsteken van Vrijheidsvuur

Bob en Han

Ontsteken van Vrijheidsvuur

Indrukwekkend is, aan het begin van de middag, het ontsteken van het Vrijheidsvuur. Twee dansers brengen de vlam, die vanuit Wageningen naar Vlissingen is gebracht, naar de grote toorts vóór de bioscoop. Commissaris van de koning Han Polman ontsteekt het vuur.

In zijn toespraak verwijst hij onder meer naar de coronabeperkingen. ,,In deze tijd van pandemie beseffen we heel goed dat we afhankelijk zijn van elkaar. Daarbij is het cruciaal dat we rekening houden met elkaar, dat we soms wat vrijheid moeten inleveren om uiteindelijk weer vrijheid te kunnen ervaren en elkaar weer fysiek te ontmoeten.”

Gezamenlijk verleden
Polman deelt het podium met Bob Latuheru, vertegenwoordiger van de Molukse gemeenschap in Zeeland. De commissaris onderstreept dat Zeeland de roep ondersteunt om het leed dat de Molukkers is aangedaan, te erkennen. ,,Het is belangrijk om stil te staan bij ons gezamenlijk verleden.” 
Latuheru beaamt dat volmondig. ,,Samen zijn we verantwoordelijk voor de vrijheid die we nu hebben, door de verhalen te vertellen die ertoe doen, te zoeken naar verbindingen in verschillen, gericht op een hoopvolle toekomst. Want, zoals een Moluks gezegde zegt: in elk zaadje ligt de toekomst van duizend wouden besloten.” (Uit PZC 6 mei 2021)