SSVA-lezing : Nederlands kolonialisme in Maluku

SSVA-lezing : Nederlands kolonialisme in Maluku

“De Molukken en Molukkers aan het begin en einde van het Nederlands kolonialisme” 


In het kader van de zgn. “Indië-herdenking” organiseert de Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon (SSVA) een lezing met als gastspreker Prof.dr. Fridus Steijlen.

Op 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht. De datum 15 augustus 1945 is echter ook een datum die verbonden is met de dekolonisatie van Indonesië. Voorafgegaan door 8 maart 1942 toen het KNIL capituleerde en Japan de macht overnam en gevolgd door de proclamatie van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 en de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949. In de strijd die plaatsvond tussen 1945 en 1949 tussen Nederland en Indonesië, namen Molukkers een prominente plaats in en vochten aan beide zijden. Molukkers en de Molukken namen ook aan het begin van het kolonialisme een centrale rol. Het waren immers de specerijen, die alleen op de Molukken groeiden, waarmee het kolonialisme  begin zeventiende eeuw begon. Hoe verliep die kolonisatie, wat was de plek van de Molukken aan het begin en einde van het Nederlands kolonialisme, en is daar een relatie tussen? Op deze vragen zal Fridus Steijlen tijdens zijn lezing ingaan. 

Prof.dr. Fridus Steijlen is senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden en bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Datum         woensdag 26 augustus 2020
Locatie        Clubhuis SV Jong Ambon, Sportpark De Sprong, De Aanloop 3, 4335 AS Middelburg
Tijd              19.30 uur (zaal open 19.00 uur)
Entree         gratis
Vanwege de corona-maatregelen kunt u de lezing bijwonen als u zich meldt via het email-adres van SSVA (met naam en adres) : ssvasecr@zeelandnet.nl


Indië-herdenking Vlissingen


Voor de tweede keer organiseert de gemeente Vlissingen een Indië-herdenking. De herdenking zal gehouden worden op 5 september op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen om 19.30 uur. Echter, in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is de herdenking besloten (op uitnodiging voor een beperkt aantal personen).
Vanuit SSVA zullen alleen bestuursleden en een aantal medewerkers aanwezig zijn.
Bij de herdenking gaat het om de oorlogsgeschiedenis van voormalig Nederlands Indië.
Op verschillende plekken in den lande vindt de Indië-herdenking plaats.
De herdenking is echter niet vrij van kritiek : de nadruk ligt namelijk op de Indische slachtoffers van de Japanse bezetting. In de Indië geschiedenis  lijken we massaal te vergeten hoe de bezetting na 1945 namelijk nog helemaal niet afgelopen was. Toen Sukarno en Hatta twee dagen na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uitriepen, kwamen de Nederlanders die in 1942 door de Japanners werden weggestuurd, direct terug met een poging om Indonesië te rekoloniseren. Dit resulteerde in grove mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
Reza Kartosen-Wong (docent UVA), historica Lara Nuberg en Jeffry Pondaag (voorzitter van Stichting Ereschulden) pleiten daarom voor het dekoloniseren van de Indië-herdenking. We kunnen niet de Japanse bezetters veroordelen zonder een kritische blik op de Nederlandse bezetting en poging tot rekolonisatie in de jaren na de oorlog. (lees het hele artikel : www.bij1.org)
In het kader van het  bovenstaande organiseert SSVA een lezing over het Nederlands kolonialisme met Prof. Dr. Fridus Steijlen als gastspreker.

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon

Steun de projecten van SSVA in Ambon
www.vlissingen-ambon.nl