Stichting Samenwerking Vlissingen – Ambon (SSVA) opent Noodfonds “Aardbeving Ambon”

Ambon en de Molukken worden de laatste 2 weken geteisterd door een aardbeving van 6.8 op de schaal van Richter.

De dagen erna werden voortdurend schokken ervaren waarvan op donderdag 10 oktober een schok van 5.2.

De angst bij de mensen stijgt en velen van hen vluchten naar hoger gelegen gebieden en verblijven daar in tenten langs de kant van de wegen. De materiële schade is onbeschrijfelijk. Er is een te kort aan dekens, tenten, voedsel, medicijnen en medische hulp.

Gemeente Vlissingen en SSVA verlenen aan de Zusterstad Ambon de nodige hulp. Beide hebben uit eigen middelen ieder € 3000,- euro aan de GGD van de gemeente Ambon overhandigd.

SSVA is op dit moment actief op Ambon en heeft 2 van haar medische projecten door de aardbeving moeten cancelen. Wèl heeft SSVA 3 artsen uitgezonden om ter plekke hulp te bieden.

Noodfonds

SSVA heeft een Noodfonds geopend om de hulp aan Ambon te kunnen ondersteunen.

Wilt u de slachtoffers en de gevolgen van deze natuurramp ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op:

NL17RABO 0385395590 t.n.v. Aardbeving Ambon

(SSVA heeft de ANBI status, zie www.vlissingen-ambon.nl)

Namens het bestuur

van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon,

Njonkie Pattinama (secr.)  

(06 – 55737571)