Childcare

Childcare

Childcare

Na een nadere verkenning van dit probleem, brainstormsessies en werving van vrijwilligers voor de uitvoering van het project, was er in 2018 een team beschikbaar voor uitvoering van de plannen.

In de loop van die zomer stelde de werkgroep Childcare een digitale cursusmap samen die In Ambon in oktober 2018 werd uitgeprint en gebundeld. De 4 thema’s die daarin behandeld werden betroffen: de motorische ontwikkeling, de taal- en spraakontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind, en de interactie met de cliënten (dwz. het observeren van en het communiceren met ouders en kind).

 

In het gemeentehuis van Kota Ambon vond op 16 oktober 2018 de “Kick-off” plaats van het project “TUMBUH KEMBANG ANAK” (de ontwikkeling van het kind) voor 66 cursusdeelnemers, 3 vertegenwoordigers per Puskesmas. De Vlissingse burgemeester Van den Tillaar  was een van de sprekers die het project opende. De cursusmappen werden uitgedeeld en de onderwerpen werden  voor de gehele groep cursisten gepresenteerd.

Twee dagen na de “Kick-off” voerde de werkgroep een zogenaamde “Workshop-carrousel” uit in het gebouw van de Puskesmas Waihaong. Hierbij werden de hoofdthema’s  uitgebreid behandeld in 4 kleinere subgroepen, voor een betere overdracht en uitwisseling van informatie.

Ter afsluiting van hun verblijf bezochten de werkgroepleden alle 22 Puskesmassen om de cursisten aldaar aan het werk te zien met ouders en hun jonge kinderen. 

Aan alle cursisten was voor de workshops en na de bezoeken aan de 22 Puskesmassen gevraagd om de beschikbaar gestelde evaluatievragenlijsten te beantwoorden.  Omdat er geen gelegenheid meer was om deze projectuitvoering met het management van de gezondheidsdienst te evalueren, werd besloten om dat apart van elkaar te doen, in Ambon en in Nederland.  Aanbevelingen van de werkgroep Childcare waren:

·         Maak in alle 22 puskesmassen consequent gebruik van de Indonesische werkboeken “Pedoman Pelaksanaan” (richtlijnen) en de “Kuesioner Pra Skrining Perkembangan” (screeningsvragenlijst).

·         Zet de verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen duidelijk op papier.

·         Zoek samenwerking met andere organisaties en instellingen in de Molukken en Indonesië op het gebied van de jeugdgezondheidszorg en deskundigheidsbevordering.

·         Zet in om deskundige artsen en paramedici zoals fysiotherapeuten en logopedisten in Ambon beschikbaar te krijgen om ouders en kinderen te kunnen doorverwijzen.

 

Voor 2019 stond een werkbezoek gepland van een delegatie uit Ambon, waaronder de gezondheidsdienst. De werkgroep Childcare bereidde daarop een programma met bezoeken aan diverse Vlissingse en Nederlandse centra voor. Echter bij aankomst van de delegatie op Schiphol overleed een delegatielid, waarop het voorgenomen programma geannuleerd moest worden.

Vervolgens bereidde de werkgroep Childcare een vervolgprogramma voor met het oog op voortzetting van de projectuitvoering in Ambon in oktober 2019. Echter, nadat  Ambon en omstreken eind september werden getroffen door ernstige aardbevingen, werd dit plan uitgesteld tot februari 2020. In december 2019 werden, tijdens een flitsbezoek aan Vlissingen van het hoofd van de Ambonese gezondheidsdienst, met de werkgroep Childcare globale afspraken gemaakt over herhaling van de cursusinhoud van oktober 2018, werkbezoeken aan enkele Puskesmassen en over een seminar voor instellingen die met jonge kinderen werken, zogenaamde vindplaatsen. De Pattimura-universiteit van Ambon was erg gemotiveerd om daar presentaties te geven.

 

Vier leden van de werkgroep Childcare verbleven daarop van 3 tot 14 februari 2020 in Ambon en presenteerden op twee dagen in vier kleine subgroepen opnieuw hun vier hoofdonderwerpen. Vervolgens werden drie Puskesmassen bezocht om medewerkers te observeren en feedback te geven over hun werkzaamheden en om te zien welke werkprocedures en protocollen er werden gebruikt.

Het seminar in de Balai Kota Ambon met twee presentaties van de werkgroep Childcare, drie van specialisten van de Pattimura Universiteit en van drie Puskesmassen, werd druk bezocht en bleek een opmaat naar een start en uitbreiding van de samenwerking tussen de gezondheidsdienst van Kota Ambon, de Pattimura Universiteit en de werkgroep Childcare van de SSVA.

Ten slotte zullen onderlinge afspraken gemaakt worden voor de toekomstige samenwerking.