Hygiene

collage hygiéne

Hygiene

Project Hygiene


Gemeente Ambon maakte zich zorgen over de staat van hygiëne in de 22 gezondheidscentra (puskesmas) in de stad. Deze problematiek werd voorgelegd aan SSVA. Na inschakeling van schoonmaakbedrijf Stoffels Bleijenberg uit Vlissingen en Alpheios uit Zwolle was het op 28 september van dit jaar eindelijk zo ver. Na jarenlange voorbereidingen en wederzijdse bezoeken kon de groep, zes man sterk, richting Ambon. Echter, op 26 september werd het eiland Ambon en omliggende eilanden getroffen door een zware aardbeving met 41 dodelijke slachtoffers en enorme schade aan huizen, gebouwen en infrastructuur. Maar met toestemming van de direct betrokkenen kon de groep toch gaan met de restrictie dat niet het gehele program afgewerkt kon worden. Immers, de focus van de gezondheidscentra en de dienstdoende artsen lag volledig op het verzorgen van de slachtoffers.

De groep bestond uit Sara Lobbezoo, Daniëlle Hüber en Yvonne Souissa van Stoffels Bleijenberg, Rita Brouwer, een expert op het gebied van ziekenhuishygiëne, van Alpheios en Rob Boddaert en Nico Lopulissa van SSVA.

Het doel van het eerste werkbezoek was het verkennen van het werkterrein en het inventariseren van de wensen van zowel de werkvloer als van het management van de puskesmassen. We bezochten vijf van de centra en bij elk van die centra gaf de schoonmaakploeg een training en de SSVA mensen gaven een presentatie van de doelen van het project. Vrij snel kwamen zowel de ploeg uit Vlissingen als de betrokkenen in Ambon tot de conclusie dat we niet alle 22 tegelijkertijd als project konden doen. Na het werkbezoek konden we het volgende vaststellen
•Het project werd omgedoopt in pilot project Hygiëne met twee puskesmassen  (Tawiri en Karang Panjang) en het oogziekenhuis Ambon-Vlissingen. Deze drie instellingen gaan we’goed op punt’zetten. Deze drie gaan na de pilotfase als een soort van trainingcentrum fungeren voor de andere gezondheidscentra in de stad.
•De ervaringen van de schoonmaakploeg, van Rita Brouwer en van de SSVA mensen evenals de aanbevelingen, worden gebundeld en na evaluatie wordt er een werkbaar plan gemaakt. Het plan omvat activiteiten op korte, middellange en lange termijn. De evaluatie gebeurt met de directeur van Stoffels Bleijenberg Jaq Weijers en de voorzitter van SSVA Bob Latuheru en Rita Brouwer van Stoffels Bleijenberg

Het driejarig project houdt in dat jaarlijks een team richting Ambon gaat. De omvang van de groep kan per jaar vastgesteld worden.