Urologie

Urologie met Yopi

Verslag Urologie

Verslag urologieproject 3-15 februari 2020

Op 25 januari zijn vier leden van het team naar Ambon vertrokken om voorbereidingen te treffen voor het urologieproject.
Zoals gebruikelijk werd eerst een bezoek gebracht aan de gemeentesecretaris dhr. T. Latuheru en daarna aan de directrice van het RSU Haulussy, dr. Rita Taihitu.
De komst van het team was dit jaar goed aangekondigd via spandoeken op diverse plaatsen in de stad en het was ook aangekondigd in de kerken en moskeeën. Men kon zich tot 31 januari inschrijven op de Puskesmas2.
In totaal hadden zich 302 patiënten ingeschreven.
Tijdens het overleg met de directrice werd het gebruik van een operatiekamer in de ochtend toegezegd en ’s middags twee.

In de loop van de eerste week bleek dat het anesthesie-toestel niet functioneerde (monitorscherm was kapot).Gelukkig bleek er nog eenzelfde toestel te staan op de afdeling gynaecologie dat nog nooit gebruikt was. Uiteindelijk  hebben we er twee weken prima mee kunnen werken.
Ook bleek op het ok-complex de perslucht niet te functioneren. Door een zeer behulpzame medewerker van de technische dienst werd ook dit euvel verholpen.


Maandagochtend 3 februari arriveerde de rest van het team.
Bij de douane zijn er dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen problemen geweest met betrekking tot het meenemen van medische materialen.
Dit komt enerzijds doordat de gemeente Ambon duidelijke afspraken heeft gemaakt met de centrale regering en anderzijds proberen we zoveel mogelijk materialen en medicatie op Ambon te kopen. 
Dezelfde ochtend werd het gehele team ontvangen door de directrice.
’s Middags werd door de twee urologen direct begonnen met het screenen van patiënten en werd een operatieprogramma voor de volgende dag gemaakt. De rest van het team maakte de operatiekamer en het benodigde instrumentarium gereed voor gebruik.
Op de volgende dagen werd er door de ene uroloog gescreend terwijl de andere uroloog opereerde.
De planning verliep niet altijd zoals gewenst doordat patiënten niet kwamen opdagen of niet nuchter bleken te zijn. Wat de ene dag niet geopereerd werd, werd doorgeschoven naar de volgende dag.
Ook bleek dat niet altijd op een tweede ok kon worden geopereerd omdat een van de lokale operateurs beslag legde op de operatiekamer.
Van de driehonderd patiënten die gescreend zijn werden er in totaal 90 patiënten geopereerd, zowel kinderen als volwassenen.
De volgende operaties werden verricht: vooral TUR-P, veel cystoscopiën, blaasstenen, blaashalsincisies, ook grotere operaties (nefrectomiën en pyelotomiën) en diverse afwijkingen bij  kinderen.
Niet bij  alle patiënten was een operatie geïndiceerd; zij kregen medicijnen voorgeschreven. Ook  werden de urologen diverse keren door lokale collegae in consult gevraagd en enkele van deze patiënten werden ook door hen geopereerd.

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft er dit jaar geen kennisoverdracht in de vorm van colleges of een symposium plaatsgevonden.
Wel werd op de operatiekamer, waar enkele co-assistenten aanwezig waren uitleg gegeven over de operaties en de anesthesie.

Gedurende het project bleek uit gesprekken met medewerkers dat de financiële situatie van het RSU Haulussy zorgwekkend is.
Personeel wordt al geruime tijd niet uitbetaald, noodzakelijke reparaties worden niet uitgevoerd, etc.
In de zaal waar het gesprek met de directrice plaatsvond staat een maquette van het nieuw te bouwen ziekenhuis. Wij stelden ons de vraag hoe reëel dit is.

In het licht van deze problematiek waren we erg benieuwd naar de situatie in het nieuwe ziekenhuis, RSUP Dr.J.Leimena.
Na een aanvankelijke weigering om het te mogen bezoeken werden we op de valreep toch uitgenodigd door de raad van bestuur. Hier werden we vriendelijk ontvangen, en twee van de drie leden spraken uitstekend Engels.
Er werd een uiteenzetting gegeven over hun intenties. Er zal eerst gestart worden met chirurgie, interne geneeskunde en gynaecologie/verloskunde. Eind februari gaat men beginnen met 50 bedden, geleidelijk uit te breiden tot 200. Op termijn zouden alle medische specialismen er een plaats krijgen. Aansluitend kregen we een uitgebreide rondleiding door het ziekenhuis.
Groot en modern was de algemene indruk.
Tijdens het gebruikelijke afscheidsdiner van het team met alle medewerkers hebben de locoburgemeester, vertegenwoordiger van de SSVA, de raad van bestuur van het Leimena ziekenhuis, het hoofd van Dinas Kesehatan en uroloog Olav van  Aubel langdurig van gedachten gewisseld.
In hoeverre de toekomstige medische projecten van de SSVA in het Leimena ziekenhuis plaats kunnen vinden is momenteel nog niet geheel duidelijk, maar de eerste contacten zijn gelegd.

Teamleden:

Dr Olav van Aubel, uroloog
Dr Miel Nanlohy, uroloog
Dr Bram Goor, anesthesist
Jolanda den Hollander, verpleegkundige
Hennie Sahertian, chirurgie assistente
Suzan Calbot, chirurgie assistente
Denise Meima, anesthesie assistente
Frits Wille, medisch technicus
Agus Latuheru, SSVAvertegenwoordiger
Julia Latuheru, algemene ondersteuning