Doneren

Eenmalig of periodiek doneren

Eenmalig doneren

Door éénmalig een geldbedrag over te maken, helpt u mee een project te realiseren.

Wilt u direct storten? Dan kan dat op ons rekeningnummer:

NL17 RABO 0385 3955 90

U kunt daarbij aangeven aan welk project u wilt schenken:

 Rob Boddaert (06-42 66 76 26)
 Njonkie Pattinama (06-27869267)

Periodiek doneren

Als u donateur wordt van SSVA betaalt u per periode een door uzelf gekozen bedrag, bijvoorbeeld per maand of per jaar. Met dit geld helpt u onze projecten te steunen. U ontvangt onze nieuwsbrief ‘Jembatan’. Jembatan houdt U minstens eenmaal per jaar op de hoogte van de voortgang en resultaten van de lopende en nieuwe projecten.

Word nu donateur en meldt u aan via één van onze aanmeldingsformulieren (particulier of bedrijf).

Ingevulde en ondertekende formulieren kunt U zenden naar:

Stichting Samenwerking Vlissingen-Ambon
p/a Oude Vlissingseweg 52
4336 AE Middelburg

of als bijlage naar amlatuheru@zeelandnet.nl

Belastingen

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Deze zogenaamde ANBIstatus voorziet in gunstige voorwaarden ten aanzien van schenken en erven.

Ons fiscaalnummer: 8101.59.442.

Voor meer details dient U de site van de belastingdienst te raadplegen.