AED's voor Ambon

kersttak

AED's voor Ambon

Beste mensen, geachte sponsoren,

Gisteren, 11 december 2020, is de actie “AED’s voor Ambon” beëindigd.

We zijn bijzonder  blij met  de opbrengst van € 3280,00. ’n Mooi bedrag waar jullie allemaal 

aan hebben bijgedragen. De bereidheid die jullie hebben getoond om dit doel te sponsoren

getuigt van betrokkenheid bij het wel en wee van de mensen op Ambon.

Het bedrag stelt ons in staat ’n begin te maken met het beoogde doel, het installeren van 22 

AED’s in de puskesmassen van de gemeente Ambon.

We zullen nog enige tijd nodig hebben om alle benodigde voorbereidingen te treffen, maar 

in samenwerking met de gemeente Ambon gaan we ervoor zorgen dat ook dit project 

succesvol zal worden afgerond.

Nogmaals onze welgemeende dank.


Fondsenwerfgroep SSVA 

Njonkie Pattinama
Bram Goor
Rob Boddaert