Indië-herdenking Vlissingen

Bob Indië-herdenking 2

Indië-herdenking Vlissingen

Gisteren (5 september ) organiseerde Vlissingen voor de tweede keer een Indië-herdenking op de begraafplaats in Vlissingen. Bij de herdenking gaat het om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands –Indië, waarbij Japan vanwege de twee atoombommen moest capituleren. Er werden kransen gelegd voor de slachtoffers van de Japanse gruweldaden.
Vanwege de corona-maatregelen was het dit jaar een besloten bijeenkomst. SSVA, de Indische vereniging Koempoelan en de vereniging Oud Militairen Indiëgangers werden hiervoor uitgenodigd.
SSVA-voorzitter Bob Latuheru hield bij deze herdenking een toespraak met een persoonlijk tintje
“Ik heb een stukje van de geschiedenis meegemaakt.......geboren in 1943
Ik was een jaar of 10, het was in het Ambonezenkamp Havendorp, niet ver hier vandaan. Zittend in een hoekje met een stripboekje voor ogen, luister ik met gespitste oren naar de verhalen van de mannen, die met regelmaat elkaar opzoeken om hun verhalen en frustraties de vrije loop te laten. Verhalen uit de Jappentijd, waar zij veel geleden hebben, vernederd en gevangen gezet. Die klinken in mijn oren als ongeloofwaardig, niet begrijpen dat mensen in staat zijn zulke verschrikkelijke dingen elkaar aandoen. Mijn vader heeft 2 jaren gevangen gezeten in een Japanse interneringskamp, waar onheilspellende dingen zich voordoen. Bij ons thuis vertelt  hij weinig of niets over deze periode, zelfs bij een enkele vraag van mijn kant naar aanleiding van wat ik gehoord heb, krijg ik mondjesmaat,  bijna nietszeggende antwoorden. Het blijft een donkere plek in mijn leven. Wat ik weet is,  dat wij, als KNIL gezin, tijdens zijn gevangenschap in Ambon, niet in de bewoonde wereld kunnen blijven wonen, Een moeilijke tijd voor hem maar ook mijn moeder, de met drie kinderen zich schuil moest houden. Wij verblijven in een “rumah lari” een vluchthuis, in de bossen van Kilang, het dorp waar wij vandaan komen. Verstoken van alle voorzieningen en te leven van wat de natuur ons te bieden heeft …..een vreselijke tijd.”  (een gedeelte van de toespraak van Bob Latuheru)

In het kader van de Indië-herdenking organiseerde SSVA vorige week een lezing van prof. dr. Fridus Steijlen van de Vrije Universiteit Amsterdam over het Nederlandse kolonialisme op de Molukken.